Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Biện hộ cho Quảng Tây điện lưới điện của riêng điện an toàn

Những năm gần đây, với sự gia tăng số lượng xe đạp điện, xe đạp điện đám cháy xảy ra. Kể từ tháng Giêng năm nay, Nanning city có điện cháy hơn nhiều hơn 150, cháy 26,5%, trở thành một mối đe dọa ẩn để bảo mật mạng và tài sản của người dân.
Gần đây, Lữ đoàn lửa chung ở Nanning của Quảng Tây bắn đoàn là một xe đạp điện cháy mô phỏng kết quả cho thấy, một xe đạp điện sau khi nó được đánh lửa, 4 phút 30 giây trong tình trạng đốt cháy hoàn toàn, chỉ sắt kệ trong 8 phút, và kết quả là nhiệt độ cao độc khói sẽ thoát khỏi một cuộc phong tỏa hoàn toàn. Trong khu dân cư, làng và những nơi khác, Cửa hàng xe đạp điện là thường tập trung hơn, trong trường hợp của lửa sẽ là thảm họa và phổ biến an toàn đã trở thành một vấn đề cấp bách.