Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Tài xế xe ô tô điện rơi vào chủ sở hữu

Washington vào ngày hôm qua lúc 4 giờ sáng Bao Gai trạm cảnh sát nhận được trợ giúp nói: tôi là tài xế, đã chỉ thành công giao chủ đầu tư suy nghĩ đó, nhưng trái xe điện của tôi trong xe hơi của mình, tôi không có thông tin liên lạc của mình.
Sau khi nhận được sự giúp đỡ, cảnh sát yêu cầu để được hỗ trợ để ông Zhang hiểu làm thế nào những điều đã làm việc, ngày hôm đó vào lúc 2 giờ sáng nay, Chang và bình thường Minsheng road ngựa nhỏ scooter xung quanh và đột nhiên ai đó nói rằng nó cần trình điều khiển ông ngừng trương truyền thống có nghĩa là xe điện ở trong cốp xe. Sau khi chủ đầu tư gửi đến khu vực cho phép vị trí an toàn, bàn giao cho chủ sở hữu của bạn bè gửi cho nhà của họ, đi một thời gian để quên đi lại của mình điện xe tay ga và tôi đã ở không có các thông tin liên lạc của chủ sở hữu.