Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

El điện thông minh xe điện bạn có thể nghĩ rằng

Vào năm 2016, Đức ngày triển lãm CeBIT, El điện scooter Z5 là tuyệt đẹp. Như đoạn thứ hai của El điện xe tay ga thông minh sản phẩm, cống hiến nỗ lực và sự khéo léo của các nhà nghiên cứu. Xe điện tử thế hệ mới không chỉ là một sự thay đổi trong hình dạng, quan trọng hơn là việc áp dụng một con chip thông minh. Hôm nay chia sẻ với bạn điều này vượt trội đằng sau chiếc xe tay ga.
El điện scooter Z5 thế hệ thứ hai không chính thức ngày bán để thu hút các trái tim của nhiều người chơi hiện tại. Qua năm 2016 Đức ngày triển lãm CeBIT, ra mắt xe tay ga Z5 là một trong những mới, thú vị và hữu ích cả Ayre nắm quyền ở đây cho cấp. Xe tay ga này vẫn tiếp tục tình yêu, xuất hiện loạt Ngụy Z, ngoài những lợi thế của nhẹ gấp, nơi vẫn còn có nhiều cải tiến nâng cấp xứng đáng chú ý