Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Quanzhou tích điều tra hơn hơn 500 xe ba bánh chạy điện mess 20 ngày

Để đảm bảo rằng thành phố có trật tự và mịn đường bộ, có hiệu lực ngày 1 tháng 7, Cấm trên xe điện ở trung tâm thành phố, đường phố Tuyền Châu. Hôm qua, thế kỷ mới giao thông cảnh sát chung licheng, Quanzhou cảnh sát Lữ đoàn đơn vị và pháo đài quân Xiu đơn vị cảnh sát Lữ đoàn để điều khiển xe ba bánh chạy điện đô thị, từ 14 tháng 4, tiếp tục để điều khiển điện hỗn loạn, thế kỷ mới đơn vị cảnh sát tịch thu xe ba bánh chạy điện 254, đơn vị Quan Xiu chiếm 247, ngăn chặn sự hỗn loạn giao thông.