Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Tại sao làm bạn tiêu diệt chúng tôi tricycles điện?

Gần đây, thành phố của tỉnh Giang Tô chính phủ phòng ban có liên quan đến 3,268 điện ba vòng (bốn) tập trung vào sự hủy diệt của xe. Điều này tập trung vào sự tàn phá của hành động không tập trung tại một trang web chất thải ở thị trấn nianzhuang của thành phố, ngày tập trung vào sự tàn phá của 3268 điện ba (bốn) Wheeler, đã điều tra ở hàng ba (bốn), Wheeler tập trung phát thải với nhau, với bắt đầu một forklift, ba thợ làm bánh xe (4) ngay lập tức đập tan vào kim loại phế liệu.
Một tricycle General Electric, mua ít khi ba ngàn hay bốn ngàn, boxcar gần hàng chục ngàn mảnh, mua các tricycles là những người thu nhập thấp, người giàu lái một chiếc xe đã mở 3 vòng không? Đó là tất cả của họ khó kiếm được tiền của người dân, tricycles của họ để họ có thể sống tồn tại ngay cả công cụ, nhưng thiếu thốn quyền của họ là không ngừng!