Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tin tức

Quá nhiều quyền lực thay thế? Phản ứng chính thức!

May 05, 2016

Gần đây, các nguồn nói, sẽ thực hiện các công việc thí điểm về đăng ký xe đạp điện, thành phố Thiều quan, các bước tiếp theo sẽ được áp dụng trên chiếc xe đạp điện đăng ký và quản lý cấp phép.
Sau khi gửi thư, mối quan tâm công cộng đã khiến nhiều người đi xe điện. Thêm ra khỏi nhà để xe "phù hợp với chính quyền qua delisting thương mại dư thừa xe trong cửa hàng này," banner quảng cáo, những gì đang xảy ra? Một mối quan tâm.