Thư điện tử: sale02@jb-electricbikes.com
Điện thoại: +86-0579-89185890
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tin tức

Trạm Giang Shiyu vùng gắn kết một kiểm tra khớp bị cấm trên xe điện

May 05, 2016

3, Zhanjiang thành phố công nghiệp và thương mại cục, municipal Cục an ninh khu vực và giám sát chất lượng municipal cục, cùng được gửi bởi các nhân viên văn phòng bưu chính thành lập một nhóm chỉ đạo trong đổi mới đô thị, các hành động đặc biệt cấm xe đạp điện quá nhiều tiến hành thực thi pháp luật và kiểm tra.
Chiều hôm đó, nhóm chỉ đạo việc kiểm tra mưa encoxando xe điện đại lý, bán hàng xe đạp điện tại chỗ, một cách cẩn thận để xem nếu doanh số vượt quá hành vi như xe đạp điện, và công khai của các luật và quy định hướng dẫn hộ gia đình, cảnh báo chủ cửa hàng là không điện xe đạp bán hàng không đạt tiêu chuẩn quốc gia, nên bán xe đạp điện đủ điều kiện.